Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Gmina Strzegom  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://eurzad.strzegom.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu eUrząd Gminy Strzegom

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-16 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Zabawa.
 • E-mail: iwona.zabawa@strzegom.pl
 • Telefon: 74 8560 503

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Strzegomia
 • Adres: ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom
 • E-mail: strzegom@strzegom.pl
 • Telefon: 74 8560 599

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Miejski w Strzegomiu zlokalizowany jest w trzech budynkach - w Rynku pod numerem 38, przy ul. Świdnickiej 15-17 oraz przy ul. Kościuszki 2.
 2. W budynku Rynek 38 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy prowadzi wejście od dziedzińca wewnątrz Rynku. Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy. Schody w tym budynkach oznakowane są ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
 3. Budynek przy ul. Świdnickiej 15-17 jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Nie jest on przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek przy ul. Kościuszki 2 jest siedzibą Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 5. W pobliżu tych trzech lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dostępu: